28 listopada 2023

Jak wyznaczać cele? Metoda SMART i SMARTER

Droga od pierwszej wizji do realizacji celu bywa trudna, długa oraz kręta.

Zazwyczaj wynika to… z niewystarczająco dobrze sprecyzowanego celu. Aby sobie to ułatwić warto użyć metody SMART.

Te kilka prostych zasad, sprawi że Twój cel stanie się bardziej SMART (sprytny, mądry). 

 

Metoda SMART - czym jest i do czego służy?

 

SMART to metoda, która w prosty sposób pomaga w wyznaczaniu osiągalnego celu, który łatwo mierzyć i monitorować postępy,

co z kolei motywuje do dalszego działania. Wystarczy sformułować go zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 

Znaczenie liter w akronimie SMART:

 

Specific (konkretny).

Cel ma być jasno sprecyzowany. Im bardziej konkretny, tym lepiej.

Powinien odpowiadać na pytania: kto? co? kiedy? gdzie? dlaczego?

 

Measurable (mierzalny).

Cel musi być możliwy do zmierzenia.

Warto wprowadzić konkretne mierniki, aby móc określić poziom realizacji.

 

Achievable (osiągalny).

Cel powinien być możliwy do zrealizowania oraz realistyczny.

 

Relevant (istotny).

Cel powinien być ważny dla osoby która go realizuje oraz zgodny z jej wartościami.

 

Time - bound (określony czasowo).

Cel ma mieć termin realizacji. 

 

Przykłady:

Zwiększenie sprzedaży o 15% w ciągu najbliższego roku.

Zmniejszenie wagi o 3 kg w ciągu dwóch miesięcy.

Zdobyć certyfikat językowy na poziomie C1 z angielskiego do końca kwartału. 

 

SMARTER? 

Jeśli chcesz jeszcze precyzyjniej sformułować swój cel dodaj:

 

Evaluate (oceniać).

Pomaga na bieżąco oceniać postępy w realizacji celu.

 

Revise (zrewidować).

W razie zmiennych okoliczności możesz przeformułować cel i dopasować do nowej sytuacji. 

 

Przykład:

Zwiększenie liczby subskrybentów newslettera o 10% w ciągu najbliższych 3 miesięcy

i regularne ocenianie, aby dostosować strategię marketingową. 

 

Korzystając z tych metod, możesz wyznaczać zarówno małe jak i duże cele.

Jeśli projekt jest obszerny, warto podzielić go na mniejsze cele zgodnie z sensem SMART(ER).

Dzięki swojej uniwersalności metodyka ta sprawdza się zarówno w projektach biznesowych, jak i tych z zakresu rozwoju osobistego. 

Metodę formułowania SMART celów stworzył George T. Doran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaobserwuj po więcej!

 


Pora się umówić!

 Napisz:

 


 

KREUJEMY?